top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
                                                                         
MADDE 1- TARAFLAR 
 
1.1- SATICI:
 
Ünvanı : ASLI BİSİKLET TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.
Adresi : Yeniköy mah. Köybaşı Caddesi Keramibey Sokak No:1 D.2 Sarıyer İstanbul
Telefon : 0(212) 527 35 63
E-mail: info@aslibisiklet.com, nations@greacoffee.com
 
1.2- ALICI:
 
Adı/Soyadı/Ünvanı : 
Adresi: 
E-mail: 
 
MADDE 2- KONU 
 
2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), yukarıda detay bilgileri bulunan ALICI'nın, SATICI tarafından işletilmekte olan greacofffee.com web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
 
2.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. greacofffee.com web sitesinde ödeme sayfasında yer alan ("Ön Bilgilendirme Formu") iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.
 
 
MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER
 
3.1- ALICI, Web sitesinde (greacofffee.com) yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
3.2-ALICI, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, kargo / nakliye ücreti, ödeme ve teslimata ilişkin bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
 
3.3- Sözleşme konusu ürün, yasal 7(Yedi) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 
 
3.4- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal SATICI'ya bildirmekle yükümlüdür.
 
3.5- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 
 
3.6- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
 
3.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması (Mail Order ya da benzeri kayıt dışı işlemler) nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.  SATICI, dilerse ürünün kendisine gönderilmiyerek sadece ürün bedelinin ALICI’dan tahsil ve talep haklarını şimdiden saklı tutar.
 
3.8- Ödemeler SATICI’nın bildireceği banka hesabına EFT/HAVALE ya da kredi kartı ödemesi şeklinde yapılacaktır. ALICI, kredi kartına taksitle yapılan alışverişlerde ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği Ürünlerin satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.
 
 
3.9- Ürün'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi durumunda, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
 
3.10- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 
 
3.11- Satışı gerçekleşen ürünlerin kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır .
3.12 Kargo firmasının, ürünü ALICI'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı bizzat Kargo firmasının kusuru nedeniyle meydana gelen her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
 
3.13. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan haklı bir nedenle Sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine ALICI'yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 
3.14. SATICI, Ürünler'in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde durumu derhal ALICI'ya bildirir ve varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 7 (YEDİ) gün içerisinde iade eder.
 
MADDE 4 - CAYMA HAKKI
 
4.1 ALICI, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ONDÖRT) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
 
4.2. ALICI, 14 (ONDÖRT) günlük süre içinde SATICI'nın 1. Maddede belirtilen adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla, elektronik posta veya Çağrı Merkezi Numarasından cayma bildiriminde bulunabilir. İşbu bildirimden itibaren SATICI, ALICI ile irtibata geçerek ürünün ALICI'dan alınmasını sağlayabilir. Ancak; SATICI, ALICI'ya bu yönde bir teklifte bulunmadığı takdirde ALICI, satın aldığı ürünü cayma bildiriminde bulunmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde SATICI'nın 1. Maddesinde belirtilen adresine göndermek zorundadır.
 
4.3. İade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI'ya gönderilen ve iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI'ya gönderilmesi gerekmektedir.
 
4.4. İade edilecek Ürünler'in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
 
4.5. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ONDÖRT) günlük süre içerisinde toplam bedeli (ALICI tarafından SATICI'ya ödenen tüm bedeller toplamı) ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmekle yükümlüdür.
 
4.6 Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünler'in kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. ALICI, cayma hakkını kullandıktan ve SATICI'ya bu yönde bir bildirimde bulunduktan sonra satım konusu Ürün, SATICI tarafından SATICI'nın anlaşmalı kargosu olan ARAS kargo ile alınacaktır. Ancak; ALICI ürünü kendisi iade etmek isterse, bu durumda yine SATICI'nın anlaşmalı kargosu olan ARAS Kargo ile karşı ödemeli olarak ürünü SATICI'ya göndermelidir. Aksi takdirde ALICI, Kargo bedelini ödemekle yükümlüdür.
 
4.7. Değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyorsa SATICI malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etme haklarını şimdiden saklı tutar.
 
 
MADDE 5 -  CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
 
5.1. Aşağıda belirtilen hallerde ALICI tarafından Cayma hakkı kullanılamaz: 

a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 
b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 6 -  TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
 
6.1. greacofffee.com web sitesinde belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 
6.2. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen Ürünlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları adet ve bilgileri aşağıda belirtilmektedir.
 
 
MADDE 7- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 
7.1. ALICI, satışa konu mal veya hizmet ile ilgili tüm öneri ve şikayetlerini SATICI'nın 1. Maddede belirtilen Çağrı Merkezi Numarasından ve e-posta adresinden SATICI'ya iletebilir. SATICI, ALICI tarafından iletilen her türlü şikayet ve önerileri yasal sınırlar çerçevesinde inceleyerek sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Tarafların Kanun ve ilgili Yönetmeliklerden doğan her türlü hakkı saklıdır.
 
MADDE 8- DİĞER HÜKÜMLER
 
8.1. ALICI, bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu'nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 
 
MADDE 9-YÜRÜRLÜK
 
9.1. İşbu Sözleşme ALICI'nın Ön Bilgilendirme Formu'nda yer alan bilgileri okuduğunu teyit etmesinin ardından greacofffee.com web sitesi üzerinden siparişi tamamlanması üzerine sipariş tarihinde kurulmuş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir kopyası ALICI'nın E-posta adresine gönderilmiştir.
 
SATICI : ASLI BİSİKLET TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
 
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 
 
ALICI: 
 
Aslı Bisiklet Tic. San. ve Ltd. Şti

bottom of page